Fiscaal Juridisch Advies

Wat is dat: fiscaal-juridisch? Vaak een zware term voor leken. Veel zaken die u regelt en afspreekt zijn juridisch gezien overeenkomsten met financiële gevolgen. De overheid heft hier vaak belasting over (BTW, Vennootschapsbelasting, Inkomensbelasting, Accijns, BPM etc.). De belastingregels die dit bepalen zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig en worden steeds ingewikkelder. De hoogte van de belastingaangifte is beïnvloedbaar door het optimaal toepassen van de regels. De interpretatie van de wet leidt ertoe, dat hoewel u fiscaal juist handelt, regelmatig verschillen van inzicht met de Belastingdienst kunnen ontstaan.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Verkeerde, lees te hoge, WOZ waarde
  • Keuze tussen BTW of omzetbelasting bij de aanschaf van onroerend goed
  • Ten onrechte opgelegde boetes
  • Btw bij export van artikelen binnen of buiten de eu

 

Wij kunnen u met advies hierin bijstaan en indien u wenst voor u een bezwaar procedure en indien die niet gehonoreerd wordt een rechtszaak voeren bij de belasting kamer of bij de rechtbank.

In deze zaken is er altijd sprake van maatwerk, graag ga ik met u het gesprek aan om te kijken naar de (on)mogelijkheden van uw vraagstuk. Het voor eerste gesprek hanteren we een scherp welkomst tarief, het mogelijke vervolg en de kosten daarvan zullen we dan voor  in beeld brengen .

Wij adviseren u hoe u fiscale zaken kunt aanpakken, waarbij we samen kijken naar zowel uw privé als uw zakelijke situatie.

Veel plannen en mogelijkheden om te komen tot optimalisatie van uw belastingaangiften en het uitstel van betalen van belastingen worden vastgelegd in overeenkomsten. Hier blijkt dat diverse juridische vakgebieden raakvlakken met elkaar hebben en elkaar aanvullen.

Bij correct advies op fiscaal juridisch gebied heeft de belastingadviseur een gedegen kennis van bedrijfsrecht, civielrecht en fiscaal recht. Veel overeenkomsten hebben nu eenmaal een hybride karakter.

Een aantal voorbeelden van alledaagse situaties die een hybride karakter hebben en verstrekkende gevolgen kunnen hebben zijn: